Szerzők: SÓTONYI PÉTER és SZEBERIN ZOLTÁN

Életének 72. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Entz László, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, professor emeritus.

Érbetegségek: 2023/2. 50-51. oldal

Szerzők: Dr. Bartos Gábor

A magyar érsebészet egyik alapító atyja Dr. Fontányi Sándor, 2021. november 22.-én örök álomra hajtotta fejét. 95 éves volt. Az érsebészetben, Stefanics János mellett, ő volt a hazai phlebológiai sebészet egyik első, jeles képviselője, és a verőérsebészetben is úttörő tevékenységet folytatott.

Érbetegségek: 2022/2. 118-119. oldal

Szerzők: Dr. Bartos Gábor

Ez év október 12-én, 86 éves korában a Debreceni Egyetem Orvostudományi Kar emeritus professzora és a Sebészeti Műtéttani Tanszék nyugdíjas vezetője távozott el örökre körünkből. Személyében nagy tudóssal, kiváló tanárral, s egy igaz emberrel lettünk szegényebbek. Sok évtizedes, sikeres pályafutása eredményeként mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban a sebészeti műtéttan kivételesen kiemelkedő képviselője volt. Sokirányú tevékenysége több tekintetben érintette, sőt fejlesztette a magyar érsebészetet is. Méltán megérdemli, hogy a hazai sebészeti műtéttan művelői és az egyetemes orvostudomány képviselői mellett, az érsebészek külön is leróják kegyeletüket személye és életműve előtt.

Érbetegségek: 2021/4. 126-127. oldal

Szerzők: PROF. DR. DZSINICH CSABA, DR. TOMCSÁNYI ISTVÁN

Mély fájdalommal értesültünk Robicsek Ferenc professzor haláláról, aki életének 95. évében, családja körében, 2020. április 2-án távozott közülünk. Halálával egy nagy sebész egyéniséggel lettünk szegényebbek. Bár életpályája az Egyesült Államokban teljesedett ki, magyarságát mindig büszkén vallotta. Páratlan szakmai eredményei mellett, környezetét, széleskörű műveltségével mindig lenyűgözte. 

Érbetegségek: 2020/3. 86. oldal

Szerzők: DR. SÓTONYI PÉTER, tanszékvezető egyetemi tanár,Semmelweis Egyetem; Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék

Nemes Attila professzor emeritus, a Semmelweis Egyetem korábbi általános rektor- helyettese, az Ér- és Szív sebészti Klinika korábbi igazgatója, az érsebész szakma egyik ?nagy öregje?, röviddel 81. születésnapját követően, hosszú, méltósággal viselt szenvedés után, 2019. december 27-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Érbetegségek: 2020/1. 3-4. oldal

Szerzők: DR. BODOR ELEK szívsebész egyetemi tanár

Tasnádi Géza tanár úr 2019. július 29-én hosszas, fájdalmas betegség után eltávozott közülünk, nagy űrt hagyva maga mögött a gyermek-, illetve érsebészetben.

Érbetegségek: 2019/4. 125. oldal

Szerzők: PROF. DR. DZSINICH CSABA, DR. VALLUS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE

Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Érsebészeti Részlegének vezetőjeként, 2011-től értékesen járult hozzá a főváros lakosságának ellátásához. Ki meríthetetlen szakmai hivatástudata, szinte korlátlan terhelhetősége, mindannyiunk számára példamutató volt.

Érbetegségek: 2019/3. - 48. oldal

Szerzők: DR. MERKELY BÉLA, DR. ENTZ LÁSZLÓ, DR. SZABOLCS ZOLTÁN

Életének 64. évében, 2019. március 5-én elhunyt Dr. Hüttl Kálmán, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika egyetemi tanára. Távozásával pótolhatatlan vesztesség érte a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikát!

Érbetegségek: 2019/1. 3-15. oldal

Szerzők: DR. NÁDASY GYÖRGY

Halálával jelentős veszteség érte a hazai és nemzetközi érkutatást és orvostudományi oktatást. Egy közép-kelet európai mércével mérve, csaknem hihetetlen ívű életpálya ért véget, mely életpályának minden része ? nem értelmetlen, másokat taposó karriert ? hanem ahogy a költő is mondja, ?ércnél maradandóbb?, tudományos és oktatási eredményeket hozott.

Érbetegségek: 2018/4. 148-149. oldal

Szerzők: SZTANKÓ ÉVA

Dr. Dohanics Sándor a Nyíregyházi Jósa András Kórház nyugalmazott sebész főorvosa, a II.sz. Sebészeti Osztály és a helyi modern érsebészet megalapítója, 2018. június 17.-én, életének 88. évében elhunyt. Ennyi egy rövid gyászhír mely hosszú, küzdelmes, de alkotó életutat takar.

Érbetegségek: 2018/3. 88-89. oldal