Szerzők: DR. BALÁZS GYÖRGY, DR. TÓTH ATTILA

A multidetektoros spirál-CT technikával végzett CTangiographia, a korszerű MR-angiographiás módszerek, és a szív dinamikus vizsgálatára alkalmas MR technikák a szív- és érrendszeri betegségek diagnosztikájában a katéteres angiographiát képesek teljes értékűen kiváltani, és számos vonatkozásban azt meghaladó információt nyújtani. Gyermekkorban e nem-, vagy minimálisan invazív módszerek alkalmazása különösen előnyös, de azt nehezíti a korlátozott kooperációs készség és a 3-4 éves kor alatt rendszerint szükségessé váló anaesthesia. A cardiovascularis betegségek gyermekkorban ritkábbak és spektrumuk is eltérő, elsősorban fejlődési rendellenességek, gyulladásos- degeneratív, valamint traumás elváltozások fordulnak elő, emellett a gyermek onkológiai, illetve transzplantációs sebészeti gyakorlatban lehet szükség ez irányú képalkotásra. A CT vizsgálat sugárterheléssel jár, de kivitelezése gyorsabb, csecsemőkorban és kritikus állapotban sem jelent megterhelést és térbeli felbontása kedvező. Az MR vizsgálat káros hatás nélkül komplex morfológiai és funkcionális analízisre képes, de időigényes és kisgyermekkorban elvégzése körülményes lehet. Közleményünkben áttekintjük a két módszer technikai vonatkozásait és az egyes betegségcsoportokban nyújtott lehetőségeiket.

Érbetegségek: 2007/1. 35-43. oldal

KULCSSZAVAK

spirál CTA, congenitalis cardiovascularis betegségek, cardiovascularis MRA

Szerzők: DR. JÁRÁNYI ZSUZSANNA, DR. GŐSI GERGELY, DR. NEMES BALÁZS, DR. KERTAI MIKLÓS, DR. ENTZ LÁSZLÓ

A carotis endarterectomia (CEA) napjainkban az egyik leggyakrabban és legsikeresebben végzett érműtét. Az utóbbi időben megjelent közlések a fokozott rizikójú betegcsoportokban még ennél a műtétnél is kedvezőbb eredményekről számolnak be a percutan stent-plastica alkalmazásával.
A Semmelweis Egyetem Ér-és Szívsebészeti Klinikáján 2005. június 1. - 2006. október 1. között 424 carotis stent-plastica (CAS) történt. 249 asymptomaticus és 175 tünetes esetből 9-ben végeztünk akut tünetek, halmozott TIA, progresszív stroke miatt intervenciót.
3 beteg halmozott TIA, 3 igazolt stroke állapotában volt, míg 3 esetben nem volt pontos információnk, hogy a betegnek progresszív, vagy már definitív stroke-ja van. Hat esetben a stenosis rövidszakaszú eredési, míg 2 esetben hosszúszakaszú volt. Az 1 korai postoperatív esetünkben a műtéti területtől distalisan alakult ki a lumen redukciót okozó plaque-ruptura. Egy, már a beavatkozáskor is stroke-os beteget veszítettünk el a beavatkozás utáni napokban. Mindkét, ismerten stroke-os betegünk tünetei mérséklődtek, mozgásuk javult. A többiek tünetmentessé váltak. Bár esetszámunk nem túl nagy és az irodalomban megjelent közlemények is csak kevés esetről számolnak be, az egyedi esetekre szabott döntés és körültekintően elvégzett gyors beavatkozás megfelelő eredményt hozhat ebben a nagykockázatú betegcsoportban.

Érbetegségek: 2007/1. 31-34. oldal

KULCSSZAVAK

carotis, stroke, stent

Szerzők: PHILIP COLERIDGE-SMITH, NICOS LABROPOULOS, HUGO PARTSCH, KEN MYERS, ANDREW NICOLAIDES, ATTILIO CAVEZZI

A duplex ultrahang vizsgálat az alsó végtati vénáinak morfológiai és haemodinamikai kiértékelésében viszonyítási alappá vált. A jelen közleményben bemutatott projekt a Nemzetközi Phlebológiai Unió (Union Internationale de Phlébologie - a továbbiakban UIP) kezdeményezése volt, azzal a céllal, hogy a nemzetközi szaktekintélyek az alsó végtag vénái ultrahang vizsgálatának módszerében egyetértésre jussanak. Te". Konszenzus konferencia irányításával alkotják meg a konszenzus dokumentumot.
Módszerek. Jelen közlemény szerzői számos ország szakembereit hívták meg, hogy vegyenek részt a projektben. A szakértők által adott ismertető minden résztvevő számára hozzáférhetővé vált az UIP honlapján. A szerzők készítettek egy dokumentumtervezetet az UIP 2003. augusztusában, San Diegóban (USA) megrendezett tanácskozására. A találkozót követően a szerzők egy átdolgozott tervezetet köröztettek a résztvevők között, s további kommentárokat és módosításokat fogadtak el. Természetesen, az okmány végleges szövegét minden résztvevő elfogadta.
Eredmények. A szakértők részletes javaslatokat, ajánlásokat tettek azon módszerekre vonatkozóan, amelyek a duplex ultrahang-vizsgálatnál, a képek kiértékelésénél és a méréseknél használandók. A dokumentum módszereket ajánl az alsó végtag superficialis és perforans vénáinak teljes kiértékelésére, valamint javaslatokat tartalmaz az eredmények közlésére és a vizsgálathoz szükséges szakszemélyzet képzésére vonatkozóan is. Konkluzió. A szerzők és a szakemberek nagy része egyetértésre jutott az alsó végtag vénás rendszerének duplex UII-vizsgálati módszertanával kapcsolatban.
*A szerzők felkérésére, a szélesebb körű tájékoztatás érdekében magyarul, az eredetivel azonos tartalommal publikált közlemény. (A szerk.)

Érbetegségek: 2006/3. 87-97. oldal

KULCSSZAVAK

Konszenzus dokumentum, duplex, uh-vizsgálat, vénás rendszer, krónikus vénás megbetegedés

Szerzők: DR. ROSTÁS TAMÁS, DR. HARMAT ZOLTÁN, DR. BATTYÁNI ISTVÁN, DR. NEMES ORSOLYA

Bevezetés: hypertoniás betegeknél a renovascularis eredet Arcvalenciája 1-5%-ra tehető. A képalkotó módszerek fejlődésével egyre több ilyen eset kerül felismerésre. A korábban golfi standardnak tekintett angiographia ina már csalt terápiás céllal végzendő, a sebészi beavatkozás az esetleges szövődmény elhárítására korlátozódik.
Célkitűzés: az új invazív radiológiai módszerek indikációjának, metodikájanak ismertetése.
Módszer: a veseartéria szűkület lokalizációjának, mértékének ismeretében ballonkatéteres tágítás, stent beültetés végezhető. A beavatkozást követően a restenosis megelőzésére gyógyszeres kezelés szükséges. A nyomorkövetés ultrahang vizsgálattal lehetséges. Következtetés: a renovascularis hypertonia oki tényezője intervenciós radiológiai beavatkozással megszüntethető. A beteg további szoros követése szükséges a megfelelő gyógyszerelés beállítása, a restenosis felismerése érdekében.

Érbetegségek: 2006/2. 43-46. oldal

KULCSSZAVAK

intervenciós radiológia, renovascularis hypertonia

Szerzők: DR. HARMAT ZOLTÁN, DR. ROSTÁS TAMÁS, DR. KISS BORBÁLA, DR. BATTYÁNI ISTVÁN

Az ultrahang egyedülálló lehetőségeket nyújt az orvosi diagnosztikában napjainkban is, annak ellenére, hogy számtalan új képalkotó módszer látott napvilágot az elmúlt években. Előnye abban rejlik, hogy nemcsak morphológiai áttekintésre képes, hanem a szervek egyes funkcionális jellemzői is jól meghatározhatók. Ennek alapja sok esetben a vérkeringés Doppler vizsgálata, amelynek eredményességéhez az utóbbi években kifejlesztett ultrahang kontrasztanyagok nagy mértékben hozzájárultak. Az ultrahang kontrasztanyagok mikrobuborékot tartalmazó oldatok, amelyek a vér, így a szövetek akusztikus impedanciáját megváltoztatva fokozzák az ultrahangos vizsgálatok érzékenységét, javítják a szövetekből származó jel-zaj arányt. Fejlődésük az utóbbi tizenöt évben növekedett rohamosan, és ez napjainkban is tart, folyamatosan új kontrasztanyag típusok, képalkotó technikák, klinikai alkatinazások születnek.
A szerzők áttekintést adnak ezen kontrasztanyagok fizikai tulajdonságairól, az elérhető képalkotó technikákról, bemutatják a lehetséges klinikai alkalmazásokat saját esetek tapasztalatai alapján.

Érbetegségek: 2006/1. 5-14. oldal

KULCSSZAVAK

ultrahang, kontrasztanyag, diagrxózis, mikrobuborék, szervspecifikus képalkotás

Szerzők: DR. WENINGER CSABA, DR. CSEKE LÁSZLÓ,DR. HORVÁTH ÖRS PÉTER, DR. ZÁMBÓ KATALIN

A pulmonális embólia képi diagnosztikájának csapdái és intervenciós kezelésének lehetősége: A szerzők a mindennapos klinikai rutinban gyakran előforduló tüdőembólia kimutatásának nehézségeit szemléltetik egy nyelőcső daganatos beteg példáján. A ma már hazánkban is rendszeresen használt spirál CT-vizsgálat diagnosztikus, de csak akkor, ha megfelelő protokollal végezzük cl. A szisztémás trombolízist súlyos embólia kapcsán rutinszerűen hajtjuk végre. Daganatos betegben, amikor e kezelési mód vérzést okozhat, sikerrel alkalmazható a katéteres kezelés, a szelektív trombolízis.

Érbetegségek: 2005/1. 3-8. oldal

KULCSSZAVAK

Pulmonális embólia, spirál-CT, pulmonális angiográfia, szelektív trombolízis

Szerzők: DR. LÁZÁR ISTVÁN, DR. HEINER BÉLA, DR. VARGA ESZTER, DR. GYARMATI JÁNOS

A szerzők bemutatják a percutan vascularis stent behelyezések intézetükben alkalmazott gyakorlatát. A vascularis st.entek beszerezhetőségétől számított első 18 hónap alatt végzett összes artériás beavatkozásokról számolnak be. A központilag limitált mennyiségű fémstenteket az angioplasticára nem, vagy az operatőr döntése szerint várhatóan rosszul reagáló esetekben használták fel.
1998 jíuliusától 1999 decemberéig összesen 167 angioplasticát végeztek. Ez idő alatt 28 db, különböző típusú stent beültetésre volt lehetőség, összesen 21 betegnél. Ebből 15 iliacalis, 7 femoralis, 5 renalis, 1 a. subclavia stentelés volt. Valamennyi a kívánt helyre került. Egy-egy betegen több beavatkozás is történt, így az angioplasztikák 16,7%-ában használtak fémstenteket. A szenteket 65 %-ban a diagnosztikus angiográfiával egy ülésben ültették be. Az átlagosan 9,1 hónapos utánkö-vetés alatt szentelzáródást, vagy az áramlást befolyásoló restenosist nem észleltek. Szövődményként két betegnél femoralis pseudoaneurysma alakult ki, melyek az anticoagulálás befejezése utált spolitán thrombotisaltak.
Első eredményeik alapján intézetükben a stentek beszerezhetősége 100%-ra növelte a technikailag sikeres angioplasticák arányát. Lehetőséget adott az endovascularis kezelésre olyan betegeknél is, akiknél stent háttér nélkül a percutan beavatkozás túl kockázatos lett volna.

Érbetegségek: 2000/2. 43-48. oldal

KULCSSZAVAK

oeclusív érbetegségek terápiája, stent, atherosclerosis kezelése

Szerzők: DR. PALKÓ ANDRÁS

A vese térfoglaló folyamatok erezettségének ismerete és a vénás tumorterjedés kimutatása az elkülönítő kór- ismézés, illetve a stádium, a prognózis és a műtéti terv meghatározása céljából fontos információk. A szerző célul tűzte ki annak megvizsgálását, hogy a POTE Radiológiai Klinikán alkalmazott technikával végzett számítógépes rétegvizsgálat mennyire megbízható a vesetumor erezettség és vénás terjedés megítélésében. 318 vesesejtes rákos beteg vizsgálatait áttekintve, és tapasztalatait az irodalmi adatokkal összevetve megállapítja, hogy a kontraszt-fokozásos "gyors" komputer tomográfia a tumor-vascularitás meghatározásában igen nagy pontosságú, és megbízható a vénás terjedés értékelésében is, ezért elvégzése feltétlenül indokolt valamennyi vesetumoros betegen.

Érbetegségek: 1995/3. 15-20. oldal

KULCSSZAVAK

vesetumor, komputer tomográfia

Szerzők: BALÁZS GYÖRGY, DR. HÜTTL KÁLMÁN

A szerzők saját tapasztalataik alapján és a témával foglalkozó bőséges szakirodalmat áttekintve összefoglalót adnak a carotis és vertebralis rendszer duplex ultrahang vizsgálatának metodikájáról, értékeléséről és klinikai vonatkozásairól.
A duplex ultrahang vizsgálat lehetővé teszi a carotis rendszer lefutási sajátosságainak és az érfal elváltozásainak nagy pontosságú ábrázolását. Doppler áramlásméréssel felismerhetők és kvanlifikálhatók a hae- modynamicailag significans stenosist okozó elváltozások. Prognosztikai szempontból különösen jelentős a 80%-nál nagyobb mértékű stenosisok azonosítása. Color Doppler segítségével a vizsgálat gyorsabb és megbízhatóbb: pontosabban meghatározható a kóros áramlás helye, biztosabban elkülöníthető a teljes elzáródás és a nagyfokú stenosis.
Az artéria vertebralis duplex vizsgálata elsősorban subclavian steal syndroma bizonyítására alkalmas.

Érbetegségek: 1994/1. 29-36. oldal

KULCSSZAVAK

duplex ultrahang, color Doppler, stroke, carotis stenosis vagy obstructio